Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:                do 30.04.2020

Finále súťaže:                           koniec mája - jún 2020