Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:                do 24.02.2019

Zadanie 1. úlohy:                        11.02.2019

Riešenie 1. úlohy:                       do 05.03.2019

Zadanie 2. úlohy:                        05.03.2019

Riešenie 2. úlohy:                       do 02.04.2019

Zadanie 3. úlohy:                         02.04.2019

Riešenie 3. úlohy:                        do 30.04.2019

Finále súťaže:                            jún 2019 OC - Eperia Prešov