Dôležité termíny - LEGObot

Finálové kolo súťaže LEGObot sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční iba pri priaznivých podmienkach v súvislosti s pandémiou COVID-19. Budeme Vás o tom informovať začiatkom roka 2021.

 

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:        do februára 2021             

Finále súťaže:                    bude doplnené