Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:        do 24. apríla 2023    (registrácia predĺžená)          

Finále súťaže:                    27.4.2023 (SPŠE Prešov, Plzenská 1, 080 47 Prešov)