Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:        do  22. apríla 2024    (registrácia predĺžená)          

Finále súťaže:                    30. apríla 2024 (SPŠE Prešov, Plzenská 1, 080 47 Prešov)