Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:                do 06.03.2020

Zadanie 1. úlohy:                        09.03.2020

Riešenie 1. úlohy:                       do 29.03.2020

Zadanie 2. úlohy:                        30.03.2020

Riešenie 2. úlohy:                       do 19.04.2020

Zadanie 3. úlohy:                        20.04.2020

Riešenie 3. úlohy:                        do 17.05.2020

Finále súťaže:                           koniec mája - jún 2020