Dôležité termíny - LEGObot

 

Finálové kolo súťaže LEGObot sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční kvôli mimoriadnej situácii. Tešíme sa na Vás v šk. roku 2020/2021.

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:               

Finále súťaže: