Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:        do 20. apríla 2022             

Finále súťaže:                    27.4.2022 (SPŠE Prešov, Plzenská 1, 080 47 Prešov)