Dôležité termíny - LEGObot

Dôležité termíny

Registrácia do súťaže:                do 03.03.2019

Zadanie 1. úlohy:                        13.03.2019

Riešenie 1. úlohy:                       do 30.03.2019

Zadanie 2. úlohy:                        31.03.2019

Riešenie 2. úlohy:                       do 21.04.2019

Zadanie 3. úlohy:                        22.04.2019

Riešenie 3. úlohy:                        do 14.05.2019

Finále súťaže:                            30.05.2019 - OC Eperia Prešov (registrácia od 9.00 do 9.30)