Pravidlá - LEGObot

Organizácia súťaže

Štatút súťaží pre ZŠ

Súťaž pozostáva tento rok výnimočne z 2 kategórií, ktoré sú popísané nižšie. Škola sa môže zapojiť do všetkých kategórií alebo len do vybraných.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenou s pandémiou covid-19, sme sa tento rok rozhodli zrealizovať súťaž dištančnou formou. Na dištančnú formu súťaže sú pripravené dve súťažné kategórie, popísané nižšie. Každá zúčastnená škola sa môže zapojiť do oboch kategórií, alebo len do jednej. Každá škola sa môže zapojiť do súťaže s ľubovoľným počtom tímov. Každý tím tvoria maximálne dvaja žiaci. Link na finálnu video prezentáciu, ktorá sa uskutoční 28.4.2021 bude zaslaný registrovaným tímom v časovom predstihu.

SPŠE umožňuje požičanie zatiaľ 5 robotov (LEGO Mindstorm EV3 s príslušnými senzormi). Školy, ktoré si budú môcť robota požičať, budú vyberané na základe záujmu a počtu prihlásených tímov.

Kontaktné osoby:

Ing. Peter Vargovčík, vargovcik@spse-po.sk


Pravidlá súťažných disciplín súťaže LEGObot 2020

EduBot

Úlohou súťažiacich je vyrobiť pomocou stavebnice LEGO a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

Pri tejto úlohe sa najviac cení originálnosť a užitočnosť pomôcky.

Súťažiaci budú svoje učebné pomôcky prezentovať pred súťažnou komisiou online, prostredníctvom videokonferencie. K prezentovaniu si pripravia krátku prezentáciu a prostredníctvom webkamery predvedú funkčnosť svojej učebnej pomôcky.

Počas prezentácie sa hodnotí:

 


 

PaintBot

Úlohou súťažiacich je naprogramovať robota, ktorý nakreslí obrázok podľa zadanej predlohy. Predlohu, ktorou bude jednoduchý obrázok zložený z jednoduchých geometrických tvarov, získajú všetci súťažiaci naraz, prostredníctvom e-mailu. Na obrázku budú vyznačené rozmery, ktoré bude potrebné dodržať. Konštrukciu robota je potrebné upraviť tak, aby bolo možné uchytiť na robota pero, ceruzku, alebo najlepšie fixku. Robot sa položí na papier, alebo na iný povrch, na ktorý je možné kresliť. Po spustení programu sa robot bez zásahu človeka pohybuje po podložke a nakreslí obrázok. Na nakreslenie obrázka je stanovený časový limit 1 minúta. 

Na zvládnutie úlohy budú mať súťažiaci 1 týždeň od odoslania zadania. Po doladení programu pre robota, nakrútia súťažiaci video, na ktorom bude zachytený robot pri kreslení obrázku, spolu s detailným pohľadom na hotový obrázok. Aby bolo možné posúdiť dodržanie rozmerov obrázka, súťažiaci priložia k čiaram obrázka pravítko a rozmery čiar odfotia fotoaparátom. V prípade kruhových tvarov zmerajú pravítkom priemer. Video zachytávajúce funkčnosť robota a fotografie s rozmermi obrázka odošlú súťažné tímy na e-mailovú adresu legobot@spse-po.sk. Video má byť nakrútené v jednom celku, nemá byť postrihané, ani nijako upravované (napr. zrýchlené, alebo spomalené). V prípade, že video bude mať príliš veľkú veľkosť na to, aby ho bolo možné odoslať e-mailom, súťažiaci video uložia na úložisko a pošlú link na zdieľanie. Súťažná komisia si videozáznamy a fotografie prezrie a určí poradie víťazov.  

Pri hodnotení sa berie do úvahy:

V prípade, že dva súťažné tímy získajú rovnaký počet bodov, určí sa poradie na základe času potrebného na nakreslenia obrázka, ktorý je možné zmerať na základe videozáznamu.

 


 

V každej súťažnej kategórií sa určuje poradie samostatne.

Na základe súčtu bodov  zo všetkých kategórií sa určí aj absolútne poradie súťaže LEGObot.