Pravidlá - LEGObot

Organizácia súťaže

Štatút súťaží pre ZŠ

Súťaž pozostáva zo 4 kategórií, ktoré sú popísané nižšie. Škola sa môže zapojiť do všetkých kategórií alebo len do vybraných.

SPŠE umožňuje požičanie zatiaľ 5 robotov (LEGO Mindstorm EV3 s príslušnými senzormi). Školy, ktoré si budú môcť robota požičať, budú vyberané na základe záujmu a počtu prihlásených tímov.

Kontaktné osoby: 

Ing. František Rusinko, rusinko@spse-po.sk

Ing. Peter Vargovčík, vargovcik@spse-po.sk


Pravidlá súťažných disciplín súťaže LEGObot 2020

1. RescueBot

            Úlohou robota je samostatne prejsť dráhou vymedzenou mantinelmi, uchytiť červenú kocku s rozmermi 4x4x4cm, vrátiť sa po tej istej dráhe naspäť a vyniesť kocku von za cieľovú čiaru. Súťažiaci na signál rozhodcu odštartuje robota zo štartovacej čiary stlačením tlačidla na robotovi. Na účely orientovania robota po dráhe je vytvorená čierna čiara. Nie je zakázané využiť ani ľubovoľný iný spôsob orientácie po dráhe. Pozdĺž dráhy je vytvorených 10 značiek (check pointov), z toho je 5 v smere od štartovacej čiary po kocku a ďalších 5 od kocky po cieľovú čiaru. Po prejdení cieľovej čiary súťažiaci môže vypnúť robota manuálne. Na absolvovanie disciplíny majú súťažiaci dva pokusy. Pri hodnotení sa berie do úvahy lepší výsledok.

Hodnotenie – celkovo 200 bodov :

2. SpeedyBot

            Úlohou robota je autonómne prejsť súťažnú dráhu v čo najkratšom čase. Dráha je vymedzená čiernou farbou. Pri jazde dráhou sa robot riadi sledovaním bielej čiary v strede čiernej dráhy. Súťažiaci na pokyn rozhodcu odštartuje robota pripraveného na štartovacej čiare stlačením tlačidla na robotovi. Na prejdenie dráhy majú súťažiaci dva pokusy. Na každý pokus je určený maximálny časový limit 5 minút. Z oboch pokusov sa vyberie lepší čas prejazdu dráhy, ktorý sa zohľadňuje pri hodnotení.

Hodnotenie:

 

3. EduBot

            Do tejto súťažnej kategórie môžete prihlásiť projekt - robotickú učebnú pomôcku pre výučbu v rámci ktoréhokoľvek predmetu na základnej škole (napr. pomôcka na fyziku, matematiku a pod.).

Hodnotenie – celkovo 200 bodov :

4. CleanerBot

            Úlohou autonómneho robota je vyčistiť priestor vymedzený zelenou farbou tak, že plastové kelímky robot vytlačí zo zelenej plochy na bielu plochu. Robot je na pokyn rozhodcu spustený zo štartovacej čiary stlačením tlačidla na robotovi. Aby sa obmedzili rôzne konštrukčné úpravy  robota, robot musí prejsť ku kelímkom cez otvor v bariére široký 20 cm a vysoký 15cm. Tolerovaná dĺžka robota je maximálne 22cm, vrátane prečnievajúcich káblov. Robot môže obsahovať iba dva motory, výhradne použité na pohon kolies. Nie sú povolené žiadne mechanizmy, ktoré by počas plnenia úlohy umožnili zväčšovať rozmery robota, a tým ovplyvňovali záber robota pri vytláčaní kelímkov zo zelenej plochy.   Na dráhe sa bude nachádzať 8 kelímkov, ktorých rozmiestnenie je na zelenej ploche úplne náhodné. Po tom, čo robot vyčistí zelenú plochu od kelímkov, vráti sa cez otvor v bariére späť a prejde cez cieľovú rovinku – červený pruh.  Každý súťažiaci má na absolvovanie disciplíny dva pokusy. Na každý pokus je časový limit 5 minút. Pri hodnotení sa berie do úvahy lepší výsledok z oboch pokusov. " 

Hodnotenie – celkovo 100b :

 

V každej súťažnej kategórií sa určuje poradie samostatne.

Na základe súčtu bodov  zo všetkých kategórií sa určí aj absolútne poradie súťaže LEGObot.