LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre max. 2 - členné tímy zložené zo žiakov 2.stupňa základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.

Finálové kolo súťaže LEGObot sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční iba pri priaznivých podmienkach v súvislosti s pandémiou COVID-19. Budeme Vás o tom informovať začiatkom roka 2021.

 

Štatút súťaží pre ZŠ