LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre 2 - členné tímy zložené zo žiakov 7., 8. alebo 9. ročníka základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Prihlásenie do finálového kola je možné aj bez riešenia čiastkových úloh.

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.