LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre max. 2 - členné tímy zložené zo žiakov 2.stupňa základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.

V tomto školskom roku plánujeme usporiadať v priestoroch našej školy súťaž LegoBot prezenčnou formou za predpokladu, že realizácii finále nebudú brániť obmedzenia súvisice s výskytom ochorenia COVID-19. Predpokladaný termín konania súťaže je 27.4.2022 (streda) v priestoroch školy. O presnom dátume konania súťaže Vás v prípade Vašej registrácie budeme informovať.

Súťažné tímy, v ktorých môžu byť maximálne dvaja žiaci, môžete zaregistrovať na tomto webe, najneskôr do 10.4.2022. 

 

Štatút súťaží pre ZŠ