LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre max. 2 - členné tímy zložené zo žiakov 2.stupňa základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.

V tomto školskom roku plánujeme usporiadať v priestoroch našej školy súťaž LegoBot prezenčnou formou.

Termín konania súťaže je 30. apríla 2024 od 9.00 v priestoroch SPŠE Prešov.

Súťažné tímy, v ktorých môžu byť maximálne dvaja žiaci, môžete zaregistrovať na tomto webe, najneskôr do 22.4.2024.

 

Štatút súťaží pre ZŠ