LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre max. 2 - členné tímy zložené zo žiakov 2.stupňa základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.

V tomto školskom roku plánujeme usporiadať v priestoroch našej školy súťaž LegoBot prezenčnou formou.

Predpokladaný termín konania súťaže je apríl - máj 2024 v priestoroch školy. O presnom dátume a čase konania súťaže Vás v prípade Vašej registrácie budeme informovať.

Súťažné tímy, v ktorých môžu byť maximálne dvaja žiaci, môžete zaregistrovať na tomto webe, najneskôr do 17.4.2024.

 

Štatút súťaží pre ZŠ