LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre max. 2 - členné tímy zložené zo žiakov 2.stupňa základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.

Finálové kolo súťaže LEGObot sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční kvôli mimoriadnej situácii. Tešíme sa na Vás v šk. roku 2020/2021.