LEGObot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre max. 2 - členné tímy zložené zo žiakov 2.stupňa základných škôl.

Jej hlavným poslaním je :

Súťaže sa zúčastňujú tímy riadne prihlásené prostredníctvom elektronickej registrácie do súťaže na webovom sídle SPŠE.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenou s pandémiou covid-19, sme sa tento rok rozhodli zrealizovať súťaž dištančnou formou. Na dištančnú formu súťaže sú pripravené dve súťažné kategórie, popísané v časti pravidlá. Každá zúčastnená škola sa môže zapojiť do oboch kategórií, alebo len do jednej. Každá škola sa môže zapojiť do súťaže s ľubovoľným počtom tímov. Každý tím tvoria maximálne dvaja žiaci.

SPŠE umožňuje požičanie zatiaľ 5 robotov (LEGO Mindstorm EV3 s príslušnými senzormi). Školy, ktoré si budú môcť robota požičať, budú vyberané na základe záujmu a počtu prihlásených tímov.

 

Štatút súťaží pre ZŠ