Výsledková listina - LEGObot

Milí účastníci súťaže LegoBot,

sme radi, že aj napriek nepriaznivej situácii ste sa prihlásili do našej súťaže. Vieme, že v mnohých ohľadoch ste mali sťažené podmienky na prípravu. Preto si o to viac ceníme Vašu snahu. 

V súťažnej disciplíne EduBot tento rok súťažili dva tímy - BT Creative (ZŠ Mlynská, Stropkov) a MarPie (ZŠ Mariánska, Prievidza). Nakoľko sa hodnotiacej porote páčili obidva projekty, obidvom tímom bolo udelené prvé miesto

 

V súťažnej disciplíne PaintBot súperili štyri tímy. Keďže každý tím dokázal pomocou robota nakresliť kompletný obrázok, o umiestnení tímov nakoniec rozhodoval čas kreslenia obrázka. Výsledky disciplíny PaintBot sú nasledovné:

1. miesto: tím Programmers (ZŠ Nábrežná, Nové Zámky),

2. miesto: tím Medzany1 (ZŠ Medzany)

3. miesto: tím Kovaľ (ZŠ Ľubotice)

4. miesto: tím Kup.bot (ZŠ Kúpeľná, Prešov).

 

Diplomy a vecné ceny budú súťažiacim zaslané na základné školy.

Ďakujeme Vám za účasť a prajeme Vám ešte veľa úspechov pri programovaní.

 

Kategória PaintBot

Obsadené miesto Názov tímu Počet bodov Škola
1. PROGRAMMERS 150 ZŠ Nábrežná 95, Nábrežná ulica 95, 950 47 Nové Zámky
2. Medzany1 150 ZŠ Medzany 182, 082 21 Medzany
3. Kovaľ 150 ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
4. Kup.Bot 140 ZŠ Kúpeľná 2, Kúpeľná ul. Č. 2, 080 01 Prešov

 

Kategória EduBot

Obsadené miesto Názov tímu Počet bodov Škola
1. BT Creative 130 ZŠ Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
1. MarPrie 130 ZŠ Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. Zssmeralova ZŠ Šmeralova Prešov 0