Výsledková listina - LEGObot

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. CZŠ Dlhá Lúka A Cirkevná základná škola s MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka 0
2. Robocop ZŠ Veľký Šariš 0
3. Delta save ZŠ Medzany 0
4. Primaškolák Súkromná základná škola 0
5. SeaGulls ZS Prostejovská 0
6. formula 1 Medzany ZŠ Medzany 0
7. formula 1 Medzany ZŠ Medzany 0
8. paint bros ZŠ Medzany 0
9. gravity boys ZŠ Medzany 0
10. kovaľ ZŠ Ľubotice 0
11. RandM ZŠ Ľubotice 0
12. PATO ZŠ Sibírska, Prešov 0
13. KIMA ZŠ Sibírska, Prešov 0
14. Robotníci ZŠ Veľký Šariš 0
15. ADOL ZŠ Sibírska 42, Prešov 0
16. Majovkari2 ZŠ Májové námestie 1, Prešov 0
17. 3MMS Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice 0
18. 3MMS Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice 0
19. Majovkari Základná škola, Májové námestie 1, Prešov 0
20. Komeňačky ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina 0
21. ZS. G. Haina Levoča ZS. Gašpara Haina 37 Levoča 0
22. Omega ZS Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou 0
23. Patrik2x CZŠ sv. Michala Kendice 0
24. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
25. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
26. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
27. MIKA ZŠ Sibírska 42, Prešov 0
28. 3KPG Spojená škola sv. Košických mučeníkov 0