Dôležité termíny - ELEsparks

Dôležité termíny:

Prihlasovanie do súťaže:   do 17.12.2021

1.kolo (domáce): 7.12.2021 – 22.12.2021

2.kolo (domáce): 10.1.2022 – 31.1.2022

3. kolo (školské): február 2022