Dôležité termíny - ELEsparks

Dôležité termíny:

Prihlasovanie do súťaže:   od 22. 11. 2023 do 05. 12. 2023

1.kolo (domáce): 4. 12. 2023 – 22.12. 2023

2.kolo (domáce): 10. 01. 2024 – 05. 02. 2024

3. kolo (školské): február/marec 2024