ELEsparks

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž 3-členných družstiev v anglickom jazyku ELEsparks  pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl.

Jej hlavným poslaním je:

Štatút súťaží pre ZŠ