Výsledková listina - ELEsparks

V 6. ročníku našej súťaže  ELEsparks sme zaevidovali 23 prihlásených družstiev,  aktívne sa však zapojilo 18. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

Pandemická situácia nám nedovolila pripraviť školské kolo na pôde našej školy, a tak postupujúce družstvá (prvých 8 tímov s najvyšším počtom bodov po 2. kole)  robili finálny test opäť on-line. Chápeme, že to nebolo jednoduché, keďže starší žiaci sa učili dištančnou formou a nemali možnosť stretnúť sa v škole a spoločne sa dohodnúť na správnej odpovedi. Zvládli to však na A+, družstvá boli vzácne vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

Keďže aj po pridaní bonifikácie za ročníky dochádzalo k rovnakému počtu bodov, rozhodli sme sa udeliť 2 druhé a 2 tretie miesta.

  1. miesto: Mates ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou (130b)
  2. miesto: Kinderela ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov (129b)

                        D.A.R.K ZŠ s MŠ Terňa (129b)

        3.miesto: Black Code Základná škola Československej armády 22, Prešov  (128b)

                        Stars ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves  (128b)

Gratulujeme. Súťažiaci deviateho ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej škole, získavajú body za  umiestnenie na prvých troch miestach a za aktívnu účasť v školskom kole. (pozri https://www.spse-po.sk/uploads/editor/files/upr-kriteria-ps-2021-2022-1.pdf )

Ceny do súťaže venovala  Nadácia SPŠE a vydavateľstvo MacMillan.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, ale veľká vďaka patrí  najmä ich vyučujúcim, pretože  aj v dobe, ktorá veľmi nepraje tímovej práci,  motivujú žiakov  k štúdiu jazyka a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase.

 

Mgr. Emília Čulková a Mgr. Miroslava Gajdošová                                                                                          

koordinátorky súťaže

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola ELEsparks 2021/2022
Po termíne
EleSparks 2.kolo 2021/2022 Spolu
1. Hladní psi ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 40.0 43.0 83
2. Black Code Základná škola Československej armády 22, 08001 Prešov 39.0 42.0 81
3. Future presidents ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 38.0 41.0 79
4. Ďeťy s vyďjeku ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 36.0 43.0 79
5. Friends ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 38.0 39.0 77
6. Nasýtení psi ZŠ Kúpeľná 2 36.0 41.0 77
7. ôsmaci - dvojka Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 36.0 40.0 76
8. MAKy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 35.0 38.0 73
9. Olkaso ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 35.0 37.0 72
10. Chaos ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 36.0 34.0 70
11. the ARA ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 33.0 35.0 68
12. Strawberries ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 26.0 36.0 62
13. Drienov9 Základná Škola Námestie Kpt. Nálepku 12, Drienov 39.0 Nevypracované 39
14. GCHN 8.A CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov 38.0 Nevypracované 38
15. 3 Direction CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov 35.0 Nevypracované 35
16. best girls ZŠ Sídlisko II 1336 35.0 Nevypracované 35
17. Jakubovianci CZŠ Sabinov 32.0 Nevypracované 32
18. glpablo CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 32.0 Nevypracované 32
19. Boys from the street ZŠ Sídlisko II 30.0 Nevypracované 30
20. Boys from the street ZŠ Sídlisko II 30.0 Nevypracované 30
21. Fun English ZŠ sídlisko 2 Vranov nad Topľou 24.0 Nevypracované 24
22. skuska72373782 skusanka 1.0 Nevypracované 1
23. Fun English Zš Sídlisko 2 Nevypracované Nevypracované 0
24. Boys from the street Základná škola Sídlisko II, 1336 Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované 0
25. Vranovskí Angličania ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované 0.0 0
26. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
27. skuska123 Bddsnen Nevypracované Nevypracované 0
28. Profici ZŠ Šrobarova Nevypracované Nevypracované 0