Výsledková listina - ELEsparks

V 6. ročníku našej súťaže  ELEsparks sme zaevidovali 28 prihlásených družstiev,  aktívne sa však zapojilo 25. Súťaž pozostávala z dvoch domácich online kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením a školského kola, ktoré sa uskutočnilo na pôde našej školy, a tak sme postupujúce družstvá (prvých 6 tímov s najvyšším počtom bodov po 2. kole) na pôde našej školy. Chápeme, že to nebolo jednoduché, keďže starší žiaci sa učili dištančnou formou a nemali možnosť stretnúť sa v škole a spoločne sa dohodnúť na správnej odpovedi. Zvládli to však na A+, družstvá boli vzácne vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

Výsledky boli naozaj veľmi vyrovnané, víťazné tímy od seba delil len jeden jediný bod. 

  1. miesto: Hladní psi zo ZŠ Kúpeľná v Prešove (148 b)
  2. miesto: Future presidents zo ZŠ 17. novembra v Sabinove (147 b)

        3.miesto: Vranovskí Angličania zo ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou (146 b).

Víťazom srdečne gratulujeme. Súťažiaci deviateho ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej škole, získavajú body za  umiestnenie na prvých troch miestach a za aktívnu účasť v školskom kole. (pozri https://www.spse-po.sk/uploads/editor/files/upr-kriteria-ps-2021-2022-1.pdf )

Ceny do súťaže venovala  Nadácia SPŠE a vydavateľstvo MacMillan.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, ale veľká vďaka patrí najmä ich vyučujúcim, pretože  aj v dobe, ktorá veľmi nepraje tímovej práci,  motivujú žiakov k štúdiu jazyka a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase.

 

Mgr. Miroslava Gajdošová a Mgr. Elena Kožlejová                                                                                   

koordinátorky súťaže

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola ELEsparks 2021/2022
Po termíne
EleSparks 2.kolo 2021/2022
Po termíne
Spolu
1. Hladní psi ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 40.0 43.0 83
2. Black Code Základná škola Československej armády 22, 08001 Prešov 39.0 42.0 81
3. Drienov9 Základná Škola Námestie Kpt. Nálepku 12, Drienov 39.0 42.0 81
4. Future presidents ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 38.0 41.0 79
5. Ďeťy s vyďjeku ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 36.0 43.0 79
6. Vranovskí Angličania ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 38.0 41.0 79
7. Nasýtení psi ZŠ Kúpeľná 2 36.0 41.0 77
8. Friends ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 38.0 39.0 77
9. best girls ZŠ Sídlisko II 1336 35.0 42.0 77
10. ôsmaci - dvojka Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 36.0 40.0 76
11. MAKy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 35.0 38.0 73
12. Olkaso ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 35.0 37.0 72
13. Chaos ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 36.0 34.0 70
14. Boys from the street ZŠ Sídlisko II 30.0 39.0 69
15. the ARA ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 33.0 35.0 68
16. Boys from the street ZŠ Sídlisko II 30.0 37.0 67
17. Strawberries ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 26.0 36.0 62
18. Profici ZŠ Šrobarova Nevypracované 41.0 41
19. GCHN 8.A CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov 38.0 Nevypracované 38
20. 3 Direction CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov 35.0 Nevypracované 35
21. glpablo CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 32.0 Nevypracované 32
22. Jakubovianci CZŠ Sabinov 32.0 Nevypracované 32
23. Fun English ZŠ sídlisko 2 Vranov nad Topľou 24.0 Nevypracované 24
24. skuska72373782 skusanka 1.0 Nevypracované 1
25. Boys from the street Základná škola Sídlisko II, 1336 Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované 0
26. skuska123 Bddsnen Nevypracované Nevypracované 0
27. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
28. Fun English Zš Sídlisko 2 Nevypracované Nevypracované 0