Výsledková listina - ELEsparks

1. miesto: BJK2  súťažiaci: Alex Duleba, Maroš Hrbatý, Jakub Polačok  ( ZŠ Bajkalská, Prešov)

2. miesto: Snowdrops  súťažiaci: Soňa Blichová, Ela Lipovská, Lucia Bartle  (ZŠ Májové námestie, Prešov

3. miesto: Team Tempest  (súťažiaci:  Martin Ďuran, Samuel Vargovčík, Kamil Kandráč  (CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov)

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. Ludwig van Beethoven Zš Šmeralova 25, Prešov 0
2. BJKL4 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
3. Jablká ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 0
4. No Names CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov 0
5. Team Tempest CZŠ Sabinov 0
6. SEDEMNÁSTKA ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 0
7. Kalerábiky ZŠ Šarišské Michaľany 0
8. English stars Zš s Mš Šarišské Michaľany 0
9. Jet fighters ZŠ s MŠ Kapušany 0
10. ZSKapusany ZŠ s MŠ Kapušany 0
11. Cibuľky Zš s Mš Šarišské Michaľany 0
12. Kotletky ZŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19 08222 0
13. English masters ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany 0
14. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
15. cool friends ZŠ s MŠ Hniezdne 244, 0
16. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
17. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
18. no name ZŠ Májové námestie, Prešov 0
19. The best one ZŠ Májové námestie, Prešov 0
20. Daffodils ZŠ Májové námestie, Prešov 0
21. Snowdrops ZŠ Májové námestie, Prešov 0
22. VEJAFRA ZŠ s MŠ Hniezdne 244 0
23. Damani ZŠsMŠ Terňa 0
24. ROSADA ZŠ Sibírska 42, Prešov 0
25. EMTIDA ZŠ s MŠ Hniezdne 244, 0
26. M and ´s boys Základná škola Ľubotice 0
27. abc123 ZŠ Ul. 17.novembra Sabinov 0