Výsledková listina - ELEsparks

V 6. ročníku našej súťaže  ELEsparks sme zaevidovali 23 prihlásených družstiev,  aktívne sa však zapojilo 18. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

Pandemická situácia nám nedovolila pripraviť školské kolo na pôde našej školy, a tak postupujúce družstvá (prvých 8 tímov s najvyšším počtom bodov po 2. kole)  robili finálny test opäť on-line. Chápeme, že to nebolo jednoduché, keďže starší žiaci sa učili dištančnou formou a nemali možnosť stretnúť sa v škole a spoločne sa dohodnúť na správnej odpovedi. Zvládli to však na A+, družstvá boli vzácne vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

Keďže aj po pridaní bonifikácie za ročníky dochádzalo k rovnakému počtu bodov, rozhodli sme sa udeliť 2 druhé a 2 tretie miesta.

  1. miesto: Mates ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou (130b)
  2. miesto: Kinderela ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov (129b)

                        D.A.R.K ZŠ s MŠ Terňa (129b)

        3.miesto: Black Code Základná škola Československej armády 22, Prešov  (128b)

                        Stars ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves  (128b)

Gratulujeme. Súťažiaci deviateho ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej škole, získavajú body za  umiestnenie na prvých troch miestach a za aktívnu účasť v školskom kole. (pozri https://www.spse-po.sk/uploads/editor/files/upr-kriteria-ps-2021-2022-1.pdf )

Ceny do súťaže venovala  Nadácia SPŠE a vydavateľstvo MacMillan.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, ale veľká vďaka patrí  najmä ich vyučujúcim, pretože  aj v dobe, ktorá veľmi nepraje tímovej práci,  motivujú žiakov  k štúdiu jazyka a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase.

 

Mgr. Emília Čulková a Mgr. Miroslava Gajdošová                                                                                          

koordinátorky súťaže

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola ELEsparks 2020/2021
Po termíne
ELEsparks 2 2020/2021
Po termíne
ELEsparks Final test
Po termíne
Spolu
1. Mates ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 45.0 42.0 43.0 130
2. Kinderela ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 44.0 42.0 43.0 129
3. D.A.R.K ZŠ s MŠ Terňa 44.0 41.0 44.0 129
4. Black Code Základná škola Československej armády 22, Prešov 44.0 41.0 43.0 128
5. Stars ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 41.0 43.0 44.0 128
6. SHARKS ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov 42.0 41.0 43.0 126
7. New Spectrum ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 42.0 42.0 42.0 126
8. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 43.0 41.0 42.0 126
9. Bajerovcania ZS s MS Bajerov 96 40.0 41.0 42.0 123
10. Avatari ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 32.0 28.0 35.0 95
11. Kovaľ Základná škola Ľubotice, Strážnická 26 45.0 43.0 Nevypracované 88
12. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 40.0 40.0 Nevypracované 80
13. Supermozgy Základná škola, Važecká 11, Prešov 41.0 39.0 Nevypracované 80
14. Flowers ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 41.0 39.0 Nevypracované 80
15. Road team ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 39.0 40.0 Nevypracované 79
16. A-Team ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 38.0 41.0 Nevypracované 79
17. new heroes ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 40.0 38.0 Nevypracované 78
18. Cobras ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 38.0 39.0 Nevypracované 77
19. Supermozgy Základná Škola Važecká 11 Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
20. BJKL4 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
21. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
22. 8.A z Važeckej Základná škola Važecká 11 v Prešove Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
23. Supermozgy Základná škola, Važecká 11, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
24. Kúpeľná Prešov Základná škola Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
25. sunshine Základná škola Ľutina Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
26. Supermozgy Základná Škola Važecká 11 Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
27. Supermozgy Základná škola, Važecká 11, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0