Výsledková listina - ELEsparks

V 7. ročníku našej súťaže  ELEsparks sme zaevidovali až 81 prihlásených družstiev,  aktívne sa však podarilo vyplniť aspoň 1 online test 76 tímom. Súťaž pozostávala z dvoch domácich online kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením a školského kola, ktoré sa uskutočnilo na pôde našej školy. A tak sme postupujúce družstvá (prvých 6 tímov s najvyšším počtom bodov po 2. kole) privítali 14. 2. 2023 v priestoroch našej školy. Všetky súťažné družstvá boli vzácne vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

Výsledky boli naozaj veľmi vyrovnané, prvé dva víťazné tímy od seba delil len jeden jediný bod. 

  1. miesto: nohavice zo ZŠ Šmeralova v Prešove (146 b)
  2. miesto: Unicorns zo ZŠ Šmeralova v Prešove (145 b)
  3. miesto: Triple problem zo ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou (142 b).

Víťazom srdečne gratulujeme. Tieto víťazné družstvá si odniesli za umiestnenie na prvých troch pozíciách nielen vecné ceny ale aj finančné poukážky. Ceny do súťaže venovala Nadácia SPŠE.

 

Súťažiaci deviateho ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej škole, získavajú body za  umiestnenie na prvých troch miestach a za aktívnu účasť v školskom kole. (pozri https://www.spse-po.sk/uploads/editor/files/upr-kriteria-ps-2021-2022-1.pdf )

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, ale veľká vďaka patrí najmä ich vyučujúcim, pretože  aj v dobe, ktorá veľmi nepraje tímovej práci, motivujú žiakov k štúdiu jazyka a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase.

 

Mgr. Miroslava Gajdošová a Mgr. Elena Kožlejová                                                                                   

koordinátorky súťaže

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola ELEsparks_1._online kolo_2023
Po termíne
ELEsparks_2._online kolo_2023
Po termíne
Spolu
1. Red Arts ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 39 38 77
2. Polpriamky Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 39 37 76
3. Bad wolves ZŠ s MŠ Kapušany, Hlavná 367/7 40 36 76
4. Kontrafakt Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 39 36 75
5. Nevieme nič ZS Šmeralova, Prešov 40 35 75
6. Sigma ZŠ Prostejovská 41 34 75
7. gumkáči ZS Šmeralova, Prešov 39 35 74
8. Prostej boys ZŠ Prostejovská 38 36 74
9. Flinstons Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 39 35 74
10. SPŠE Future Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 39 34 73
11. Cobra 8 Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 38 35 73
12. TSK... ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 39 34 73
13. Alpeto Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 40 33 73
14. Star girls ZŠ Bajkalská 29, Prešov 40 33 73
15. genuises Základná škola, Komenského 13, Sabinov 36 37 73
16. Tím Terňa ZŠ s MŠ Terňa 38 35 73
17. Turbo slimák Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov 37 35 72
18. 3MCJ ZS Šmeralova, Prešov 37 35 72
19. Stars Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 37 35 72
20. ginger ZS Šmeralova, Prešov 40 32 72
21. SANTA'S HELPERS ZS Šmeralova, Prešov 40 32 72
22. Geryho beštie Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 38 34 72
23. Resolute team ZŠ Bajkalská 29, Prešov 39 33 72
24. žížalky ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 39 33 72
25. Gorazd8E CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08005 Prešov 38 34 72
26. Chalani v 7.A ZŠ Bajkalská 29, Prešov 38 34 72
27. Yellow & Red Sparks Základná škola v Kurime 39 33 72
28. Dikobraz ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 38 34 72
29. Monchichi ZŠ Bajkalská 29, Prešov 38 33 71
30. Príšerky s.r.o. Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 38 33 71
31. Santovi elfovia ZS Šmeralova, Prešov 37 34 71
32. Stray kids Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 37 34 71
33. el edurdo ZS Šmeralova, Prešov 37 34 71
34. English ZŠ Prostejovská 40 31 71
35. Shooting Stars Základná škola Komenského 13 Sabinov 37 34 71
36. santa´s helpers Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 38 33 71
37. Three chosen ones Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 37 33 70
38. Snowflakes Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 37 33 70
39. Powerpuff girls ZŠ Bajkalská 29, Prešov 36 34 70
40. Bačove ovce ZŠ s MŠ Kapušany 37 33 70
41. Parky ZŠ Šmeralova, Prešov 38 31 69
42. RMG1 ZŠ s MŠ Kapušany 33 36 69
43. ZSstars Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 34 35 69
44. Zubači Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 35 34 69
45. Edda ZŠ Prostejovská 39 30 69
46. Gorazd Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda v Prešove 35 34 69
47. winks Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 35 33 68
48. haha crew Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 35 32 67
49. Priamky Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71, Lipany 36 31 67
50. Gargamel ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 35 32 67
51. BEZ NÁZVU ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 33 33 66
52. Hotky Základná škola, Komenského 13, Sabinov 36 30 66
53. Mango ZŠ Komenského 13,Sabinov 33 33 66
54. Redheads ZŠ Komenského 13,Sabinov 35 31 66
55. Meno ZS Šmeralova, Prešov 34 30 64
56. Gobblings ZS Šmeralova, Prešov 34 29 63
57. Chl2pcY ZŠ Komenského 6 SL 32 31 63
58. FRIES WITH KETCHUP ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 31 31 62
59. ENGLISH-GENIUS ZS Šmeralova, Prešov 31 31 62
60. Los Potatos ZŠ Bajkalská 29, Prešov 36 25 61
61. Super angličtinári ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 31 30 61
62. IBC3 ZS Šmeralova, Prešov 34 26 60
63. FIRE BOYS ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 27 33 60
64. Elite boyz ZŠ, Komenského, 13 Sabinov 31 27 58
65. Bobríci ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 25 30 55
66. TASSKAS ZŠ Československej armády 22, Prešov 40 13 53
67. Pretty Stars Základná škola, Komenského 13, Sabinov 27 26 53
68. Výhuci ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 24 28 52
69. Smart Girls ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 25 26 51
70. Slay girls Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 26 22 48
71. Florbalisti Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 23 21 44
72. Newtonove jablko ZŠ Kúpeľná 2, prešov 39 Nevypracované 39
73. NSJ3 ZS Šmeralova, Prešov 39 Nevypracované 39
74. Gorazd-osmaci CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08005 Prešov 39 0 39
75. Coconut heads KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov 38 Nevypracované 38
76. Čerešne ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 36 Nevypracované 36
77. MARLBORO GOLD Základná škola Komenského 13 Sabinov 30 1 31
78. Gorazd9E CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08001 Prešov Nevypracované Nevypracované 0
79. Mišova armáda ZŠ s MŠ Brezovica Nevypracované Nevypracované 0
80. Tím Komenského Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa Nevypracované Nevypracované 0
81. Luky 3. ZŠ Wolkerova, Bardejov Nevypracované Nevypracované 0
82. My traja ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 Nevypracované Nevypracované 0
83. Kawazaki ZŠ Kúpeľná 2, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
84. DavidAOliver CZŠ Sabinov sv. Jána Krstitela Nevypracované Nevypracované 0
85. R.M.T ZŚ Komenského 13 Sabinov 083 01 Nevypracované Nevypracované 0
86. SmarT ZŠ Československej armády 22, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
87. Tri a pol chlopa ZŠ s MŠ Brezovica Nevypracované Nevypracované 0
88. winx Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 0 Nevypracované 0
89. Los pinguinos me La Van a Mascar ZS Šmeralova, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
90. Blossoms ZS Šmeralova, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
91. Shrekovci ZŠ Šmeralova Nevypracované Nevypracované 0
92. Krico ZŠ Šmeralova Nevypracované Nevypracované 0
93. Krico ZŠ Šmeralová Nevypracované Nevypracované 0
94. Primaškolák Súkromná ZŠ s MŠ, Sabinov Nevypracované Nevypracované 0
95. Rybári ZŠ Šmeralova, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
96. Onion Rings ZS Šmeralova, Prešov Nevypracované Nevypracované 0