Dôležité termíny - ELEKTRONIKA hrou

Dôležité termíny  

Zverejnenie súťaže.                                                            15.11.2019

Prihlasovanie do súťaže:                                                    do 11.12.2019

Zadanie 1. domáceho kola:                                                11.12.2019

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola:                  do 20.12.2019

Zadanie 2. domáceho kola:                                                19.12.2019

Spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola:                  do 15.01.2020

Zadanie 3. domáceho kola:                                                16.01.2020

Spätne zaslanie výsledkov 3. domáceho kola:                  do 11.02.2020

školské kolo:                                                                       18.02.2020