Dôležité termíny - ELEKTRONIKA hrou

Dôležité termíny (najaktuálnejšie na konci)  

Prihlasovanie do súťaže: od 1.12.2021 do 19.12.2021

 

Zadanie 1. domáceho kola : 20.12.2021

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola : do 10.1.2022

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola predĺžené : do 14.1.2022

 

Zadanie 2. domáceho kola : 15.1.2022

Spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola : do 21.1.2022

 

Zadanie 3. domáceho kola : 24.01.2022

Spätne zaslanie výsledkov 3. domáceho kola : do 7.2.2022

Vyhodnotenie troch domácich kôl : 28.2.2022

Finálové kolo súťaže elektronika hrou :
Termín konania je 21.3.2022, 12:30, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 47 Prešov. Do finále postúpilo 7 tímov s najvyšším bodovým skóre.

Plánovaný program finálového kola 21.3.2022:

12:30 registrácia a poučenie BOZ a OP (súťažiaci si prevezmu a oblečú tričká s logom)

12:35 slávnostné otvorenie súťaže

12:40 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

12:50 - 13:40 vypracovanie zadaných úloh

13:40 spracovanie výsledkov (len porota)

13:40 - 14:00 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:00 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

14:30 najneskorší koniec