Dôležité termíny - ELEKTRONIKA hrou

Dôležité termíny  

Zverejnenie súťaže.                                                            13.11.2018

Prihlasovanie do súťaže:                                                    do 7.12.2018

Zadanie 1. domáceho kola:                                                10.12.2018

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola:                  do 17.12.2018

Zadanie 2. domáceho kola:                                                18.12.2018

Spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola:                  do 10.01.2019

Zadanie 3. domáceho kola:                                                11.01.2019

Spätne zaslanie výsledkov 3. domáceho kola:                  do 25.01.2019

školské kolo:                                                                       26.02.2019