Dôležité termíny - ELEKTRONIKA hrou

Dôležité termíny 

Prihlasovanie do súťaže: od novembra 2023 do 05.12.2023

 

Zadanie 1. domáceho kola : 07.12.2023

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola : do 20.12.2023

 

Zadanie 2. domáceho kola : 21.12.2023

Spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola : do 10.01.2024

 

Zadanie 3. domáceho kola : 11.01.2024

Spätne zaslanie výsledkov 3. domáceho kola : do 24.01.2024

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV DOMÁCICH KÔL 25. 01. 2024

Zaslanie vyhodnotenia domácich kôl 26. 01. 2024

Finálové kolo súťaže elektronika hrou :
Termín konania 13. Február 2024 (budeme vopred informovať počas súťaže), spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 01 Prešov. Do finále postúpi len vybraný počet najúspešnejších (6) tímov, aby súťažili o tri výherné miesta, za ktoré dostanú vecné ceny.

Plánovaný program finálového kola:

13:00 registrácia a poučenie BOZ a OP

13:05 slávnostné otvorenie súťaže

13:10 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

13:20 - 14:10 vypracovanie zadaných úloh

14:10 spracovanie výsledkov (len porota)

14:10 - 14:30 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:30 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

15:00 najneskorší koniec