Dôležité termíny - ELEKTRONIKA hrou

Dôležité termíny  

Prihlasovanie do súťaže: do 26.11.2020

 

Zadanie 1. domáceho kola : 30.11.2020

 

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola : do 18.12.2020

 

Zadanie 2. domáceho kola : 21.12.2020

 

Spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola : do 14.01.2021

 

Zadanie 3. domáceho kola : 15.01.2021

 

Spätne zaslanie výsledkov 3. domáceho kola : do 11.02.2021

 

školské kolo : 18.02.2021