Dôležité termíny - ELEKTRONIKA hrou

Dôležité termíny 

Prihlasovanie do súťaže: od 21.11.2022 do 14.12.2022

 

Zadanie 1. domáceho kola : 15.12.2022

Spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola : do 13.1.2023

 

Zadanie 2. domáceho kola : 19.1.2023

Spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola : do 27.1.2023

 

Zadanie 3. domáceho kola : 30.01.2023

Spätne zaslanie výsledkov 3. domáceho kola : do 10.2.2023

Finálové kolo súťaže elektronika hrou :
Termín konania predbežne 14.2.2023, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 47 Prešov. Do finále postúpi len vybraný počet tímov, aby bojovali o tri výherné miesta, za ktoré dostanú vecné ceny.

Plánovaný program finálového kola:

12:30 registrácia a poučenie BOZ a OP (súťažiaci si prevezmu a oblečú tričká s logom)

12:35 slávnostné otvorenie súťaže

12:40 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

12:50 - 13:40 vypracovanie zadaných úloh

13:40 spracovanie výsledkov (len porota)

13:40 - 14:00 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:00 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

14:30 najneskorší koniec