Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

 Hodnotenie domácich kôl                                                                           07. 12. 2023  až  Feruár 2024

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia,

Print Screen,
odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu max.:

32

           

 

Finále Elektronika Hrou  Február 2024

Plánovaný program finálového kola Február 2024:

13:00 registrácia a poučenie BOZ a OP

13:05 slávnostné otvorenie súťaže

13:10 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

13:20 - 14:10 vypracovanie zadaných úloh

14:10 spracovanie výsledkov (len porota)

14:10 - 14:30 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:30 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

15:00 najneskorší koniec

 

Školské kolo, finále :
Termín konania je február 2024, 13:00, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 01 Prešov. Do finále postúpi 6 tímov s najvyšším bodovým skóre.

Priebežné  poradie

Názov tímu

body za domáce kolá

 

body za finálové kolo

Február 2024

Spolu

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

 

       

 

Výhercovia dostanú vecné ceny a diplom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

Body

 1. miesto

  elektronika  

 2. miesto

  elektronika  

 3. miesto

  elektronika  

Všetkým výhercom a zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. Fešaci Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 0
2. Bandurky Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 0
3. Kriedy Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 0
4. Turbo slimák Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov 0
5. Mišova armáda ZŠ s MŠ Brezovica 0
6. tučniaci z madagaskaru ZŠ Ľubotice 0
7. INŠTALATERI ZŠ Ľubotice 0
8. .čom ZŠ Ľubotice 0
9. šmolkovia ZŠ Ľubotice 0
10. VIVO Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy 0
11. Murphy Travis Ruiz 0
12. Trištvercenašmerce ZŠ s MŠ Brezovica 0
13. Gorazd Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda v Prešove 0