Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

 Hodnotenie domácich kôl                                                                           20. 12. 2021  až  7. 2. 2022

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia,

Print Screen, odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu

32

           

 

PROGRAM školského kola, finále Elektronika Hrou dňa 21.03.2022

Plánovaný program finálového kola 21.3.2022:

12:30 registrácia a poučenie BOZ a OP (súťažiaci si prevezmu a oblečú tričká s logom)

12:35 slávnostné otvorenie súťaže

12:40 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

12:50 - 13:40 vypracovanie zadaných úloh

13:40 spracovanie výsledkov (len porota)

13:40 - 14:00 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:00 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

14:30 najneskorší koniec

 

Školské kolo, finále :
Termín konania je 21.3.2022, 12:30, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 47 Prešov. Do finále postúpilo 7 tímov s najvyšším bodovým skóre.

Predbežné poradie

Názov tímu

body za domáce kolá

28.2.2022

body za finálové kolo

21.3.2022

Spolu

1.

Electronic duo

32

12

44

2.

MarPrie

31

13

44
Druhý najrýchlejší čas

3.

Kúpeľnáči

30

16

46

4.

ELEKTRONIK

27,5

0

27,5

5.

kutil s.r.o

26

12

38

6.

Banánik

26

18

44
Najrýchlejší čas

7.

olovené mandarínky

26

4

30

 

Výhercovia dostanú vecné ceny a diplom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

Body

 1. miesto

Kúpeľnáči Multimeter RE209D

46

 2. miesto

Banánik Multimeter RE50

44

 3. miesto

MarPrie Multimeter UNIT-T UT131B

44

Všetkým výhercom a zúčastneným prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. súťažné kolo
Po termíne
1. súťažné predlžené kolo
Po termíne
2. súťažné kolo
Po termíne
3. súťažné kolo
Po termíne
Spolu
1. Electronic duo ZŠ Ľubotice Nevypracované 10.0 12.0 10.0 32
2. MarPrie Marianska 9.0 Nevypracované 12.0 10.0 31
3. Kúpeľnáči ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 10.0 Nevypracované 12.0 8.0 30
4. ELEKTRONIK ZŠ Kúpeľná 2, Prešov Nevypracované 7.5 10.0 10.0 27.5
5. kutil s.r.o ZŠ Ľubotice V priebehu hodnotenia 7.0 11.0 8.0 26
6. Banánik ZŠ Ľubotice V priebehu hodnotenia 7.0 11.0 8.0 26
7. olovené mandarínky ZŠ Ľubotice Nevypracované 7.0 11.0 8.0 26
8. Duté Sudy Nepotopíš ZŠ Ľubotice V priebehu hodnotenia 7.0 11.0 7.0 25
9. Karkar ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Nevypracované 10.0 6.0 3.0 19
10. Profici2 ZŠ Šrobarova 6.0 Nevypracované 11.0 Nevypracované 17
11. Profici ZŠ Šrobarova 5.0 Nevypracované 9.0 Nevypracované 14
12. V utajení ZŠ Kúpeľňa 2 Prešov 6.0 Nevypracované 8.0 Nevypracované 14
13. kekeltono Bajkalska 29 Nevypracované 2.0 2.0 Nevypracované 4
14. BJKL4 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované 4.0 Nevypracované Nevypracované 4
15. Elektronika1 ZŠ Sabinov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 3.0 3
16. Kokšo Bakšo ZŠ Lesnícka Nevypracované Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
17. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
18. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
19. Ele1 ZŠ Bernoláková Nevypracované Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
20. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0