Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

PROGRAM školského kola Elektronika Hrou dňa 18.02.2021

13:00 Začiatok meetingu

13:05 Prezradíme Vám správne riešenia úloh všetkých troch domácich kôl

13:45 Oficiálne vyhodnotenie súťaže a pridelenie výhier popredným miestam

13:55 Ukončenie programu a gratulácia

Online meeting bol sprístupnený 18.2.2021 o 13:00 – 14:00

 

 Hodnotenie školské kolo                                                                                     18. 02. 2021

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia

Print Screen, odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu

32

           

 

 VYHODNOTENIE

 Poradie

Názov tímu

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Spolu

 1.

Kúpeľná Prešov

9

11

10

30

 2.

PROGRAMMERS

10

12

8

30

 3.

KraHas

8

9

8

25

 4.

Alfa1

5

12

6

23

 5.

Machri

7

9

5

21

 6.

Peanut team

5

11

3

19

 7.

BJKL

9

10

N

19

 8.

JAMAD2

N

9

9

18

 9.

JAMAD1

8

9

N

17

 10.

Good duo

6

6

N

12

 11.

Kupeľná Prešov 2

N

N

N

0

 12.

Alfa2

N

N

N

0

 13.

Alfa3

N

N

N

0

 

Výhercovia dostanú vecné ceny, ktoré si prevezmú po doručení v svojej škole spolu s diplomom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

 

 1. miesto

Kúpeľná Prešov

Multimeter digitálny 3,3/4 U,mA,R,C,f,bzučiak, aut. LCD

 

 2. miesto

PROGRAMMERS

Multimeter digitálny 3,1/2 U,I,R,C,bzučiak, aut.

 

 3. miesto

KraHas

Multimeter digitálny 3,1/2 U,I,R,D,T,bzučiak

 

Všetkým súťažiacím prajeme veľa ďalších úspechov a výhercom gratulujeme.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. domáce kolo
Po termíne
2. domáce kolo
Po termíne
3. domáce kolo
Po termíne
Spolu
1. PROGRAMMERS Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 10.0 12.0 8.0 30
2. Kúpeľná Prešov Základná škola 9.0 11.0 10.0 30
3. KraHas ZŠ Ľubotice 8.0 9.0 8.0 25
4. Alfa1 ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou 5.0 12.0 6.0 23
5. Machri ZŠ Ľubotice 7.0 9.0 5.0 21
6. Peanut team ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 5.0 11.0 3.0 19
7. BJKL ZŠ Bajkalská 29, Prešov 9.0 10.0 Nevypracované 19
8. JAMAD2 ZŠ Ľubotice Nevypracované 9.0 9.0 18
9. JAMAD1 ZŠ Ľubotice 8.0 9.0 Nevypracované 17
10. Good duo ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves 6.0 6.0 Nevypracované 12
11. Kupeľná Prešov 2 Základná škola Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
12. Alfa2 ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
13. Alfa3 ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0