Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

 Hodnotenie domácich kôl                                                                           07. 12. 2023  až  Feruár 2024

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia,

Print Screen,
odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu max.:

32

           

 

Finále Elektronika Hrou  13. Február 2024

Plánovaný program finálového kola 13. Február 2024:

13:00 registrácia a poučenie BOZ a OP

13:05 slávnostné otvorenie súťaže

13:10 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

13:20 - 14:10 vypracovanie zadaných úloh

14:10 spracovanie výsledkov (len porota)

14:10 - 14:30 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:30 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

15:00 najneskorší koniec

 

Školské kolo, finále :
Termín konania je 13. február 2024, 13:00, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 01 Prešov. Do finále postúpi 6 tímov s najvyšším bodovým skóre.

Priebežné  poradie

Názov tímu

body za domáce kolá

 

body za finálové kolo

13. 2. 2024

Spolu

1.

Chl2pcY-EL 31 6

37

2.

Elektrikari 29 8 37

3.

Gorazd8E 29 6 35

4.

VIVO 29

8

37

5.

Gorazd9E 29 3 32

6.

Fešaci 28 6 34

 

       

 

Výhercovia dostanú vecné ceny a diplom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

Body

 1. miesto

VIVO poukážka 30€, stavebnica a diplom 37

 2. miesto

Chl2pcY-EL poukážka 20€ a stavebnica a diplom

37

(+5 minút)

 3. miesto

Elektrikari poukážka 10€ a stavebnica a diplom

37

(+6 minút)

Všetkým výhercom a zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. domáce kolo
Po termíne
2. domáce kolo
Po termíne
3. domáce kolo
Po termíne
Spolu
1. Chl2pcY-EL ZS Komenskeho, Stara Lubovna 9 12 10 31
2. Elektrikari ZŠ v Kurime 8 12 9 29
3. Gorazd8E CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08005 Prešov 10 11 8 29
4. VIVO Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy 10 12 7 29
5. Gorazd9E CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08001 Prešov 10 11 8 29
6. Fešaci Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 8 12 8 28
7. Gorazd-osmaci CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08005 Prešov 10 10 8 28
8. Šarkani Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 10 11 7 28
9. gadžovia Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 7 11 8 26
10. Kriedy Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 5 9 9 23
11. INŠTALATERI ZŠ Ľubotice 7 9 7 23
12. tučniaci z madagaskaru ZŠ Ľubotice 6 9 7 22
13. šmolkovia ZŠ Ľubotice 6 9 7 22
14. Luky 3. ZŠ Wolkerova, Bardejov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
15. Gorazd Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda v Prešove Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
16. Bandurky Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
17. Trištvercenašmerce ZŠ s MŠ Brezovica Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
18. .čom ZŠ Ľubotice Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
19. Mišova armáda ZŠ s MŠ Brezovica Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
20. Luky 3. ZŠ Wolkerova, Bardejov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0