Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

 Hodnotenie domácich kôl                                                                           21. 11. 2022  až  10. 2. 2023

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia,

Print Screen,
odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu

32

           

 

Finále Elektronika Hrou predbežne 14.02.2023

Plánovaný program finálového kola 14.02.2023:

12:30 registrácia a poučenie BOZ a OP (súťažiaci si prevezmu a oblečú tričká s logom)

12:35 slávnostné otvorenie súťaže

12:40 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

12:50 - 13:40 vypracovanie zadaných úloh

13:40 spracovanie výsledkov (len porota)

13:40 - 14:00 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:00 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

14:30 najneskorší koniec

 

Školské kolo, finále :
Termín konania je 14.2.2023, 12:30, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 47 Prešov. Do finále postúpilo xy tímov s najvyšším bodovým skóre.

Priebežné  poradie

Názov tímu

body za domáce kolá

11.2.2023

body za finálové kolo

14.2.2023

Spolu

1.

 

 

 

 

2.

     


 

3.

       

4.

 

     

5.

       

6.

       

 

       

 

Výhercovia dostanú vecné ceny a diplom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

Body

 1. miesto

   

 

 2. miesto

   

 

 3. miesto

     

Všetkým výhercom a zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. Sspp Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov 0
2. Bober Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 0
3. AraOn Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 0
4. Herkon Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 0
5. Clever boys CZŠ s MŠ sv. Gorazda 0
6. Wolkerova Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov 0
7. MAPEL964 ZŠ Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou 0
8. Májovkári ZŠ Májové námestie 0
9. Elektro ZŠ Ľubotice 0
10. Gorazdboys 1 CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08001 Prešov 0