Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. domáce kolo Spolu
1. JAMAD1 ZŠ Ľubotice Nevypracované 0
2. Machri ZŠ Ľubotice Nevypracované 0
3. PROGRAMMERS Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky Nevypracované 0
4. KraHas ZŠ Ľubotice Nevypracované 0
5. Good duo ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves Nevypracované 0
6. Kúpeľná Prešov Základná škola Nevypracované 0
7. Peanut team ZŠ Kúpeľná 2, Prešov Nevypracované 0
8. BJKL ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované 0
9. JAMAD2 ZŠ Ľubotice Nevypracované 0
10. Kupeľná Prešov 2 Základná škola Nevypracované 0
11. Alfa1 ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou V priebehu hodnotenia 0
12. Alfa2 ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou Nevypracované 0
13. Alfa3 ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou Nevypracované 0