Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

 Hodnotenie domácich kôl                                                                           21. 11. 2022  až  10. 2. 2023

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia,

Print Screen,
odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu max.:

32

           

 

Finále Elektronika Hrou  14.02.2023

Plánovaný program finálového kola 14.02.2023:

13:00 registrácia a poučenie BOZ a OP

13:05 slávnostné otvorenie súťaže

13:10 zadanie úloh, vysvetlenie multimetra A - V

13:20 - 14:10 vypracovanie zadaných úloh

14:10 spracovanie výsledkov (len porota)

14:10 - 14:30 odborný seminár (žiaci so sprievodom)

14:30 vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien

15:00 najneskorší koniec

 

Školské kolo, finále :
Termín konania je 14.2.2023, 13:00, spôsob konania prezenčne v priestoroch SPŠE Plzenská 1, 080 01 Prešov. Do finále postúpilo 6 tímov s najvyšším bodovým skóre.

Priebežné  poradie

Názov tímu

body za domáce kolá

11.2.2023

body za finálové kolo

14.2.2023

Spolu

1.

Elektro

31

8

39

2.

Deviataci 30 6

36
 

3.

MAPEL964 28 4 32

4.

Gorazdboys 1

28 6 bodov a horší čas 34

5.

Kvádrové lúče 28 6 bodov a lepší čas 34

6.

Wolkerova 26 6 32

 

       

 

Výhercovia dostanú vecné ceny a diplom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

Body

 1. miesto

Elektro elektronika

39

 2. miesto

Deviataci elektronika

36

 3. miesto

Kvádrové lúče elektronika 34

Všetkým výhercom a zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. domáce kolo
Po termíne
2. domáce kolo
Po termíne
3. domáce kolo
Po termíne
Spolu
1. Elektro ZŠ Ľubotice 9.0 12.0 10.0 31
2. MAPEL964 ZŠ Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou 7.0 12.0 9.0 28
3. Wolkerova Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov 8.0 11.0 7.0 26
4. Májovkári ZŠ Májové námestie 2.0 11.0 9.0 22
5. Kvádrové lúče ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Budimír 11 Nevypracované 11.0 8.0 19
6. Deviataci CZŠ s MŠ sv. Gorazda 9.0 Nevypracované 9.0 18
7. Gorazdboys 1 CZŠsMŠ sv.Gorazda, Solivarská 49, 08001 Prešov 8.0 Nevypracované 8.0 16
8. Bober Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 10.0 Nevypracované Nevypracované 10
9. AraOn Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 9.0 Nevypracované Nevypracované 9
10. Marcinov Prešov Nevypracované Nevypracované 8.0 8
11. Herkon Základná škola Sídlisko II1336 , 09301 Vranov nad Topľou 8.0 Nevypracované Nevypracované 8
12. Tomjan Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
13. DAMS Základná škola Ul. 17. novembra, Sabinov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
14. Hviezdička ZŠ Hviezdoslavová 1 Lipany Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
15. Clever boys CZŠ s MŠ sv. Gorazda Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
16. Ôsmaci CZŠ s MŠ sv. Gorazda Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
17. Sspp Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0