Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

PROGRAM školského kola Elektronika Hrou predbežne dňa 14.02.2022

Program bude upresnený priebežne podľa pandemiologickej situácie.

 

Online meeting bude sprístupnený predbežne 14.2.2022 o 13:00

 

 Hodnotenie domácich kôl                                                                           20. 12. 2021  až  7. 2. 2022

 Domáce kolo

Úlohy

Simulácia,

Print Screen, odpoveď

Počet bodov

 1. Kolo

Meranie napätia batérie.

Zapojenia s rezistorom.

áno

áno                  

10

 2. Kolo

Meranie prúdu, napätia a odporu.

áno

áno

12

 3. Kolo

 

Obvod s LED a meranie prúdu.

Regulácia napätia LED s meraním prúdu.

áno

áno

10

Hodnotenie domácich kôl

10

12

10

Spolu

32

           

 

 VYHODNOTENIE

 Poradie

Názov tímu

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Spolu

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Výhercovia dostanú vecné ceny, ktoré si prevezmú po doručení v svojej škole spolu s diplomom.

Umiestnenie

Názov tímu

Vecná cena

 

 1. miesto

   

 

 2. miesto

   

 

 3. miesto

   

 

Všetkým súťažiacím prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
V tejto súťaži nie sú zaregistrované žiadne tímy.