Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. domáce kolo
Po termíne
2. domáce kolo
Po termíne
3. domáce kolo Spolu
1. Majovkari3 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov 14.0 V priebehu hodnotenia Nevypracované 14
2. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 11.0 V priebehu hodnotenia Nevypracované 11
3. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 11.0 V priebehu hodnotenia Nevypracované 11
4. Lendačan Spojená škola, Školská 535/5, Lendak 9.0 V priebehu hodnotenia Nevypracované 9
5. KIOL ZŠ Sibírska 42, Prešov 8.0 V priebehu hodnotenia Nevypracované 8
6. šmirgľe ZŠ Sibírska 42, Prešov 4.0 V priebehu hodnotenia Nevypracované 4
7. Agemo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
8. Alfa ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
9. omega ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
10. Majovkari1 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov Nevypracované V priebehu hodnotenia Nevypracované 0
11. Majovkari2 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov Nevypracované V priebehu hodnotenia Nevypracované 0
12. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
13. BJKL4 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0