Výsledková listina - ELEKTRONIKA hrou

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1. domáce kolo
Po termíne
2. domáce kolo
Po termíne
3. domáce kolo
Po termíne
Spolu
1. Majovkari3 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov 14.0 12.0 5.0 31
2. Majovkari1 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov 14.0 12.0 4.0 30
3. Majovkari2 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov 14.0 11.0 Nevypracované 25
4. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 11.0 8.0 3.0 22
5. BJKL3 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 11.0 8.0 3.0 22
6. Lendačan Spojená škola, Školská 535/5, Lendak 9.0 12.0 Nevypracované 21
7. KIOL ZŠ Sibírska 42, Prešov 8.0 10.0 Nevypracované 18
8. šmirgľe ZŠ Sibírska 42, Prešov 4.0 7.0 Nevypracované 11
9. Agemo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
10. Alfa ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
11. omega ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
12. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0
13. BJKL4 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované Nevypracované 0