Pravidlá - ELEKTRONIKA hrou

Súťaž pozostáva z troch domácich kôl a jedného finálneho kola.

Štatút súťaží pre ZŠ

 

Domáce kolo

Žiaci tej istej základnej školy vytvoria dvojčlenné tímy a prihlásia sa do súťaže. Každé prihlásené družstvo dostane tri série domácich úloh. Úlohy budú zamerané na simuláciu, či animovanie jednoduchých elektrotechnických schém s následným fyzickým zapojením obvodov na univerzálnom prepojovacom poli. Súčasťou zadania budú aj jednoduché problémové úlohy vyplývajúce zo schém zapojenia.

Softvér a potrebné súčiastky dodá každému registrovanému družstvu SPŠE.

Riešenie úloh domácich kôl je prípravou na finálne kolo, ktoré bude obsahovať podobné úlohy.

Školské kolo

Finálne kolo sa uskutoční na pôde SPŠE (  upresníme ) . Postupujú tímy s najvyšším počtom bodov z domácich kôl v tom istom zložení ako súťažili v domácich kolách.

Úlohou tímov bude v časovom limite odsimulovať zadania, zospájkovať ich na univerzálnej doske plošných spojov a urobiť niekoľko jednoduchých meraní na potvrdenie odsimulovaných hodnôt.