Dôležité termíny - ELEKTROmatik

Dôležité termíny  

Prihlasovanie do súťaže:                                                          do 26.11.2020

Zadanie 1. domáceho kola :                                                     18.11.2020

Riešenia 1. domáceho kola :                                                     do 9.12.2020

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola :         do 16.12.2020

Zadanie 2. domáceho kola :                                                      21.12.2020

Riešenia 2. domáceho kola :                                                     do 15.1.2021

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola :         do 25.1.2021

Školské kolo :                                                                            18.2.2021