Dôležité termíny - ELEKTROmatik

Dôležité termíny  

Registrácia do súťaže:            do 10.12.2021                                                     

Zadanie 1. domáceho kola :           1.12.2021                                          

Riešenia 1. domáceho kola :  do  22.12.2021                                         

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola :   10.1.2022    

Zadanie 2. domáceho kola :         10.1.2022                                                   

Riešenia 2. domáceho kola :   do 11.2.2022                                                 

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola :     18.2.2022    

Školské kolo :  marec 2022