Dôležité termíny - ELEKTROmatik

Dôležité termíny 

Prihlasovanie do súťaže:                                                                          do 03.12.2018

Zadanie 1. domáceho kola:                                                                      03.12.2018

Riešenia 1. domáceho kola:                                                                     do 20.12.2018

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola:                         do 11.01.2019

Zadanie 2. domáceho kola:                                                                      11.01.2019

Riešenia 2. domáceho kola:                                                                     do 28.01.2019

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola:                         do 04.02.2019

Školské kolo:                                                                                            26.02.2019