Dôležité termíny - ELEKTROmatik

Dôležité termíny  

Registrácia do súťaže:            do 9.12.2022                                                     

Zadanie 1. domáceho kola :           1.12.2022                                          

Riešenia 1. domáceho kola :  do  22.12.2022                                         

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola :   9.1.2023    

Zadanie 2. domáceho kola :         9.1.2023                                                   

Riešenia 2. domáceho kola :   do 31.1.2023                                                 

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola :     6.2.2023    

Školské kolo :  14.2.2023