Dôležité termíny - ELEKTROmatik

Dôležité termíny 

Prihlasovanie do súťaže:                                                                          do 02.12.2019

Zadanie 1. domáceho kola:                                                                      02.12.2019

Riešenia 1. domáceho kola:                                                                     do 18.12.2019

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola:                         do 10.01.2020

Zadanie 2. domáceho kola:                                                                      13.01.2020

Riešenia 2. domáceho kola:                                                                     do 29.01.2020

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola:                         do 04.02.2020

Školské kolo:                                                                                            február 2020