Dôležité termíny - ELEKTROmatik

Dôležité termíny  

Registrácia do súťaže:         od  21.11.2023     do 7.12.2023                                                   

Zadanie 1. domáceho kola :           4.12.2023                                         

Riešenia 1. domáceho kola :  do  22.12.2023                                         

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 1. domáceho kola :   10.1.2024    

Zadanie 2. domáceho kola :         10.1.2024                                                   

Riešenia 2. domáceho kola :   do 31.1.2024                                                

Oprava a spätne zaslanie výsledkov 2. domáceho kola :     9.2.2024    

Školské kolo :  marec 2024