Pravidlá - ELEKTROmatik

Súťaž je zložená z domáceho a školského kola.

Štatút súťaží pre ZŠ

 

Domáce kolá

Žiaci z danej základnej školy vytvoria štvorčlenné tímy a prihlásia sa do súťaže na stránke SPŠE cez elektronický formulár. Po prihlásení získajú prístup k prvej sérii úloh domáceho kola. Ich riešenie bude potrebné odoslať na stránke školy do stanoveného termínu. Opätovne budú zaslané opravené a obodované série úloh. Priebežná výsledková listina bude uverejnená na stránke SPŠE a zaslaná na Vami uvedenú mailovú adresu.

Za každú úplne správne vyriešenú úlohu získa tím plný počet bodov, za neúplné riešenie primerane menej. Za riešenie úlohy sa nebude považovať samotný výsledok, ale tiež (a často hlavne) spôsob, ako sa k výsledku dostali, zdôvodnenie správnosti postupu a tvrdenia, ktoré použili.

Riešenie úloh domáceho kola je prípravou na súťažné školské kolo, ktoré bude obsahovať úlohy podobného charakteru.

 

Riešenia jednotlivých úloh odovzdávajte ako dokument vo formáte .pdf , resp. ako obrázok, pričom každý musí obsahovať hlavičku podľa uvedeného vzoru:

Názov tímu: Fešáci

Škola: ZŠ Letná

Kolo:   ( 1.,2.) domáce kolo

 

Chceme sa vyhnúť pochybeniu, keď body za riešenia bez hlavičky nebudeme vedieť priradiť k správnemu tímu!

Pokiaľ sú riešenia úloh domáceho kola na viacerých stranách, meno tímu napíšte na každú z nich a očíslujte!

 

Školské kolo

Priebeh súťaže:

Školské kolo sa uskutoční na pôde našej školy. Postúpia do neho 4-členné tímy zložené zo žiakov rovnakej školy v tom istom zložení ako v domácom kole, ktoré dosiahli najviac bodov.

Súťaž bude trvať 60 minút čistého času. Počas súťaže dostanú súťažiaci každých 20 minút novú sériu  úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bude prestávka 5 minút. Úlohou súťažiacich bude v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh.

Bodovanie úloh:

Za správny výsledok získa tím príslušný počet bodov. Za nevyriešenú úlohu 0 bodov.

 

Výsledné poradie:

Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku súťaže získajú družstvá za každého siedmaka 3 body, za každého ôsmaka 2 body a za každého deviataka 1 bod. Body, ktoré družstvo získalo za ročníky súťažiacich a za vyriešené úlohy sa sčítajú, a tím s najväčším počtom bodov vyhráva.

V prípade rovnosti bodov bude o umiestnení rozhodovať súčet bodov za vyriešené úlohy bez bonifikácie za ročníky.

Výsledky súťaže budú vyhlásené hneď v daný deň a najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami.