Pravidlá - ELEKTROmatik

Súťaž je zložená z domáceho a školského kola.

Štatút súťaží pre ZŠ

 

Domáce kolá

Žiaci z danej základnej školy vytvoria štvorčlenné tímy a prihlásia sa do súťaže na stránke SPŠE cez elektronický formulár. Po prihlásení získajú prístup k prvej sérii úloh domáceho kola. Ich riešenie bude potrebné odoslať na stránke školy do stanoveného termínu. Opätovne budú zaslané opravené a obodované série úloh. Priebežná výsledková listina bude uverejnená na stránke SPŠE a zaslaná na Vami uvedenú mailovú adresu.

Za každú úplne správne vyriešenú úlohu získa tím plný počet bodov, za neúplné riešenie primerane menej. Za riešenie úlohy sa nebude považovať samotný výsledok, ale tiež (a často hlavne) spôsob, ako sa k výsledku dostali, zdôvodnenie správnosti postupu a tvrdenia, ktoré použili.

Riešenie úloh domáceho kola je prípravou na súťažné školské kolo, ktoré bude obsahovať úlohy podobného charakteru.

 

Riešenia jednotlivých úloh odovzdávajte ako dokument vo formáte .pdf , resp. ako obrázok, pričom každý musí obsahovať hlavičku podľa uvedeného vzoru:

Názov tímu: Fešáci

Škola: ZŠ Letná

Kolo:   ( 1.,2.) domáce kolo

 

Chceme sa vyhnúť pochybeniu, keď body za riešenia bez hlavičky nebudeme vedieť priradiť k správnemu tímu!

Pokiaľ sú riešenia úloh domáceho kola na viacerých stranách, meno tímu napíšte na každú z nich a očíslujte ich!

V prípade rovnosti súčtu bodov za domáce kolá rozhodne o postupe najlepších tímov do školského kola Rozstrelové kolo.

 

Školské kolo

Priebeh súťaže:

Prvých 5 najúspešnejších tímov dostanú pozvánku do školského kola. Úlohou tímov bude spoločnými silami správne vyriešiť čo najviac úloh s možnosťami rsp. s  krátkou odpoveďou a  v časovom limite 60 minút odovzať výsledky úloh.

Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku školského kola získajú družstvá za každého siedmaka 3 body, za každého ôsmaka 2 body a za každého deviataka 1 bod. Body, ktoré družstvo získa za ročníky súťažiacich a za vyriešené úlohy, sa sčítajú a tím s najväčším počtom bodov vyhráva.

V prípade rovnosti bodov bude o umiestnení rozhodovať súčet bodov za vyriešené úlohy bez bonifikácie za ročníky.

Výsledky súťaže budú vyhlásené hneď v daný deň na stránke školy. Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami. 

Aby sa nám úspešne podarilo zrealizovať školské kolo našej súťaže ELEKTROmatik, prosíme, aby nám všetci súťažiaci a ich učitelia poskytli mená (ak pôvodné zloženie tímov je z vážnych dôvodov zmenené) a mailové adresy, na ktoré dostanú pozvanie do školského kola.

Veríme, že organizácia školského kola bude úspešná.