Výsledková listina - ELEKTROmatik

V utorok, 26.2.2019, bolo súčasťou DOD na pôde našej školy školské kolo 5. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Dve domáce kolá riešilo 21 4-členných  tímov žiakov základných škôl a päť najúspešnejších  z nich  PROMAT, BJKL2, LIKOPAŠI, ANSAJUHA a The Unbreakable Team postúpilo do školského finále.

Súťaž trvala 60 minút čistého času a pozostávala z troch kôl. Počas súťaže dostávali súťažiaci každých 20 minút novú sériu  úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola prestávka približne 5 minút. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh za čo najviac bodov. Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale tvorivé napätie.
Víťazom sa stal tím deviatakov  ANSAJUHA zo ZŠ Široké s počtom bodov 59.
Na 2. mieste sa umiestnil tím BJKL2 zo ZŠ na Bajkalskej ulici v Prešove s počtom bodov 54.
Trojicu najlepších doplnil tím  The Unbreakable Team zo ZŠ Šmeralova Prešov s počtom bodov 49, z maximálneho možného počtu 84 bodov.
Tieto najlepšie tímy boli za svoje výborné výsledky ocenené beletriou pre mládež, diplomom, všetkých súťažiacich potešili reklamné predmety školy. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia školy pri SPŠE.
 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1.séria úloh domáceho kola
Po termíne
2.séria úloh domáceho kola
Po termíne
Spolu
1. PROMAT ZŠ Českoslvenskej armády 22 080 01 Prešov 47.0 41.0 88
2. ANSAJUHA Základná škola Široké, Široké 141, 082 37 45.0 39.0 84
3. The Unbreakable Team ZŠ Šmeralova 25, Prešov 47.0 36.0 83
4. LIKOPAŠI Základná škola Široké, Široké 141, 082 37 40.0 39.0 79
5. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 43.0 36.0 79
6. ZLOMKY ŠŤASTIA ZŠ, Komenského 2666/16, 069 01 Snina 42.0 33.0 75
7. DAMANIPE ZŠ s MŚ Terňa 45.0 28.0 73
8. SIBIR1 ZŠ Sibírska 42, Prešov 44.0 29.0 73
9. Banánové šupky ZŠ Ľubotice ,Strážnická 26 44.0 29.0 73
10. SIBIR2 ZŠ Sibírska 42, Prešov 42.0 27.0 69
11. MAFIKAMA ZŠ s MŠ Kapušany 42.0 23.0 65
12. Šmeralsquad.sk ZŠ Šmeralova, 25, Prešov 38.0 26.0 64
13. Májovkári ZŠ, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 38.0 25.0 63
14. BPPP ZŠ Široké 40.0 13.0 53
15. Beta ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov 26.0 24.0 50
16. ŠiroKa ZŠ Široké 47.0 Nevypracované 47
17. Chewing gum Zš Šmeralova 25, Prešov 43.0 Nevypracované 43
18. Lekváriky ZŠ s MŠ Terňa 29.0 Nevypracované 29
19. Optimistickí siedmaci ZŠ s MŠ Terňa 28.0 Nevypracované 28
20. Radio amatéri ZŠ Šmeralova 25 Prešov 13.0 Nevypracované 13
21. Flower power ZŠ Šmeralova 25 Prešov Nevypracované Nevypracované 0
22. deviataci ZŠ s MŠ Kapušany Nevypracované Nevypracované 0
23. Alfa ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov Nevypracované Nevypracované 0
24. Emat Zš Kapušany Nevypracované Nevypracované 0
25. Gama ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov Nevypracované Nevypracované 0
26. Delta ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov Nevypracované Nevypracované 0
27. KALKULAČKY CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Nevypracované Nevypracované 0
28. Kadeti ZŠ, Prostějovská 38, 080 01 Prešov Nevypracované Nevypracované 0
29. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
30. HUAWEI B 8 ZŠ Šmeralova 25 , 08001 Prešov Nevypracované Nevypracované 0
31. Chewing gum ŽŠ Šmeralova 25, Prešov Nevypracované Nevypracované 0