Výsledková listina - ELEKTROmatik

 
ELEKTROmatik 2022

V 7.ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo úlohy domáceho kola 9 tímov zo 7 škôl, z toho úspešných (tých, ktorí dokončili obidve) bolo 7.

Vo väčšine prípadov to boli veľmi pekné, zdôvodnené riešenia, čo nám umožnilo čo najobjektívnejšie priradiť body, aj keď úlohy neboli kompletné alebo celkom správne.

           Bohužiaľ sme dostali aj ťažko čitateľné riešenia, rsp. riešenia, ktoré evidentne mali znaky odpisovania.

           Aj na našej strane sa vyskytli menšie problémy. Portál súťaže odmietal prijať riešenia niektorých tímov, ktoré poslali  cez mail, čo robilo problém pri zapísaní  ich bodov na stránku školy. O tom sme  Vás informovali mailom.

          Ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto  roku plánujeme pokračovať v našej súťaži školským kolom, do ktorého postupuje 5 najlepších tímov, ktoré v domácich kolách dosiahli najviac bodov.

Výsledké poradie tímov:

Poradie Názov tímu 1.kolo 2.kolo Spolu
1 Hladni psi 48 50 98
2 Presov D 45 49 94
3 chloR 45,5 48 93,5
4 Promat 46 46 92
5 Promat2 45,5 46 91,5
6 BJKL 2 38 40 78
7 Kokšo Bakšo 25,5 24 49,5

 

Školské kolo:           

V pondelok, 21.3.2022 sa na pôde našej školy uskutočnilo školské kolo 8. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Po úspešnom absolvovaní domácich kôl sa do školského finále dostalo päť najúspešnejších  z nich  Hladni psi ( ZŠ Kúpeľná PO), PROMAT, PROMAT2 ( ZŠ Československej armády PO), chloR ( ZŠ Ľubotice)  a Prešov D ( ZŠ Šmeralova).

Súťaž trvala 60 minút čistého času a pozostávala z troch kôl. Počas súťaže dostávali súťažiaci každých 20 minút novú sériu  úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola prestávka približne 5 minút. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh za čo najviac bodov. Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím deviatakov  Hladni psi ( ZŠ Kúpeľná PO) s počtom bodov 83. Na 2. mieste sa umiestnil tím Prešov D ( ZŠ Šmeralova PO) s počtom bodov 81. Trojicu najlepších doplnil tím  chloR ( ZŠ Ľubotice) s počtom bodov 68, z maximálneho možného počtu 84 bodov. Tieto najlepšie tímy boli za svoje výborné výsledky ocenené diplomom, beletriou pre mládež, školskými a inými pomôckami Všetkých súťažiacich aj ich učiteľov potešili reklamné predmety školy. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia školy pri SPŠE.
Celá súťaž prebehla podľa plánu, všetko bolo načas pripravené. Obsah úloh bol primeraný a zaujímavý. Prítomní žiaci aj ich pedagogický dozor veľmi pozitívne hodnotili priebeh a atmosféru počas súťaže.
Víťazmi sa stali všetci už len tým, že sa dostali do finále a ukázali svoj pozitívny vzťah k matematike. Oceňujeme ich chuť a zanietenosť urobiť niečo pre svoje zdokonalenie vo voľnom čase. Ich učiteľom matematiky ďakujeme za ochotu, za schopnosť motivovať  , za vedenie a podporu pri riešení úloh na úkor svojho voľného času.

Na príprave a priebehu súťaže sa podieľali M. Kožárová, M. Solarová, J. Kollarová.

                                                             

                                                                                                                 

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Mária Solarová
koordinátorky súťaže

 

 

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. Hladní psi ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 0
2. Promat ZŠ Československej armády 0
3. Prešov D ZŠ Šmeralova 0
4. Promat 2 ZŠ Československej armády 0
5. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
6. chloR Základná škola Ľubotice 0
7. Kokšo Bakšo Zš Lesnicka Prešov 0
8. Kokšo Bakšo Z.Š. Lesnícka 0
9. Kokšo Bakšo ZŠ Lesnícka 1 Prešov 0
10. Kokšo Bakšo ZŠ Lesnícka 0
11. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
12. Profici2 ZŠ Šrobarova 0