Výsledková listina - ELEKTROmatik

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola Spolu
1. Chewing gum ŽŠ Šmeralova 25, Prešov 0
2. Flower power ZŠ Šmeralova 25 Prešov 0
3. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
4. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 0
5. Kadeti ZŠ, Prostějovská 38, 080 01 Prešov 0
6. Optimistickí siedmaci ZŠ s MŠ Terňa 0
7. Delta ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov 0
8. Gama ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov 0
9. Beta ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov 0
10. Alfa ZŠ, Ul. 17. novembra Sabinov 0
11. deviataci ZŠ s MŠ Kapušany 0
12. Lekváriky ZŠ s MŠ Terňa 0
13. MAFIKAMA ZŠ s MŠ Kapušany 0
14. DAMANIPE ZŠ s MŚ Terňa 0
15. ZLOMKY ŠŤASTIA ZŠ, Komenského 2666/16, 069 01 Snina 0
16. Radio amatéri ZŠ Šmeralova 25 Prešov 0
17. Chewing gum Zš Šmeralova 25, Prešov 0
18. The Unbreakable Team ZŠ Šmeralova 25, Prešov 0
19. SIBIR2 ZŠ Sibírska 42, Prešov 0
20. SIBIR1 ZŠ Sibírska 42, Prešov 0
21. Emat Zš Kapušany 0
22. Banánové šupky ZŠ Ľubotice ,Strážnická 26 0
23. Šmeralsquad.sk ZŠ Šmeralova, 25, Prešov 0
24. ANSAJUHA Základná škola Široké, Široké 141, 082 37 0
25. BPPP ZŠ Široké 0
26. KALKULAČKY CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 0
27. HUAWEI B 8 ZŠ Šmeralova 25 , 08001 Prešov 0
28. ŠiroKa ZŠ Široké 0
29. PROMAT ZŠ Českoslvenskej armády 22 080 01 Prešov 0
30. LIKOPAŠI Základná škola Široké, Široké 141, 082 37 0
31. Májovkári ZŠ, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 0