Výsledková listina - ELEKTROmatik

 
ELEKTROmatik 2023

V tomto školskom roku sa do súťaže registrovalo 31 4-členných tímov žiakov základných škôl. Dve domáce kolá riešilo 22 z nich ( viď výsledky).

V utorok, 14.2.2023, bolo súčasťou DOD na pôde našej školy školské kolo 9. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Dve domáce kolá riešilo 24 4-členných  tímov žiakov základných škôl. 

Po úspešnom absolvovaní domácich kôl sa do školského finále dostalo päť najúspešnejších  z nich  Wolkerova ( ZŠ Wolkerova, BJ ), PROMAT ( ZŠ Československej armády PO), MATIK_Bernoláčka ( ZŠ Bernolákova, Vranov n. Topľou), Nebula ( ZŠ Prostějovská, PO) a Clever boys ( Cirkevná ZŠ sv. Gorazda, PO).
Napriek tomu, že nie všetci postúpili do školského kola, preukázali vynikajúce výsledky. Riešenia úloh domáceho kola boli veľmi pekné, presnejšie, zrozumiteľnejšie, žiaci sa zlepšovali v argumentácii, čo dúfam využijú aj v iných situáciách svojho prezentovania.

 

V školskom kole trvala súťaž 60 minút čistého času a pozostávala z troch kôl po 20 minút. Riešitelia v nich mohli získať max. 87 bodov.
Výsledné poradie:
1. MATIK_Bernoláčka( ZŠ Bernolákova, Vranov n. Topľou)
2. Nebula ( ZŠ Prostějovská, PO)
3. Wolkerova ( ZŠ Wolkerova, BJ)
4. PROMAT ,  ZŠ Československej armády PO
5. Clever boys ( Cirkevná ZŠ sv. Gorazda, PO)

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovala Nadácia školy pri SPŠE. Gratulujeme.

 

Na príprave a priebehu súťaže sa podieľali M. Kožárová, M. Solarová, J. Kollarová.

                                                             

                                                                                                                 

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Mária Solarová
koordinátorky súťaže

 

 

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1.domáce kolo
Po termíne
2.domáce kolo
Po termíne
Spolu
1. Wolkerova Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov 50.0 55.0 105
2. PROMAT ZŠ Československej armády 48.0 55.0 103
3. MATIK_Bernoláčka ZŠ Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou 47.5 55.0 102.5
4. Clever boys Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov 45.0 53.0 98
5. Nebula Základná škola Prostějovská 38 46.0 52.0 98
6. MN - team1 Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 45.5 52.0 97.5
7. MN - team2 Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 48.5 49.0 97.5
8. AEUL ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 41.0 54.0 95
9. ZŠ Lesnícka Základná škola, Lesnícka 1, Prešov 45.0 50.0 95
10. Miňo Gang ZS s MS Terna, Hlavná 113/68, 082 67, Terňa 46.0 48.5 94.5
11. MALUMAAD ZŠ Široké 41.0 52.0 93
12. Generácia Z Základná škola Prostějovská 38 43.0 47.5 90.5
13. Konštantíni ZŠ Konštantínova 1751/64 42.5 48.0 90.5
14. Za päť trištvrte ZŠ Mirka Nešpora 2 40.5 48.0 88.5
15. Majstri ZŠ Lipany, Komenského 113 42.0 46.0 88
16. MN - TEAM3 Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 40.0 47.0 87
17. Dynamo ZŠ Komenského 113, Lipany 37.0 49.0 86
18. Jamal Gang ZS s MS Terna, Hlavná 113/68, 082 67, Terňa 47.0 39.0 86
19. Májovkári ZŠ Májové námestie 38.5 45.0 83.5
20. O.S.I.K Základná škola Prostějovská 38 40.0 38.0 78
21. Sspp Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov 10.5 53.0 63.5
22. Kvádrové lúče ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Budimír 11 7.0 46.5 53.5
23. BAJKAL ZŠ Bajkalská 29, Prešov 34.5 Nevypracované 34.5
24. Gumkáči Gumkáči 13.0 Nevypracované 13
25. Chrobáčiky ZŠ Lipany, Komenského 113 Nevypracované Nevypracované 0
26. Chrobáčiky ZŠ Lipany, Komenského 113 Nevypracované Nevypracované 0
27. Matikoši Základná škola Prostějovská 38 Nevypracované Nevypracované 0
28. Clever boys CZŠ s MŠ sv. Gorazda Nevypracované Nevypracované 0
29. DAMS Základná škola Ul. 17. novembra, Sabinov Nevypracované Nevypracované 0
30. Hviezdička ZŠ Hviezdoslavová 1 Lipany Nevypracované Nevypracované 0
31. Šmeralka ZŠ Šmeralova 25 Nevypracované Nevypracované 0
32. ZAVADSKY - Nevypracované Nevypracované 0
33. Kyslé uhorky Základná škola, Lesnícka 1, 080 05 Prešov Nevypracované Nevypracované 0
34. Východniarsky Beatles ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou Nevypracované Nevypracované 0