Výsledková listina - ELEKTROmatik

 
ELEKTROmatik 2022

V 7.ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo úlohy domáceho kola 9 tímov zo 7 škôl, z toho úspešných (tých, ktorí dokončili obidve) bolo 7.

Vo väčšine prípadov to boli veľmi pekné, zdôvodnené riešenia, čo nám umožnilo čo najobjektívnejšie priradiť body, aj keď úlohy neboli kompletné alebo celkom správne.

           Bohužiaľ sme dostali aj ťažko čitateľné riešenia, rsp. riešenia, ktoré evidentne mali znaky odpisovania.

           Aj na našej strane sa vyskytli menšie problémy. Portál súťaže odmietal prijať riešenia niektorých tímov, ktoré poslali  cez mail, čo robilo problém pri zapísaní  ich bodov na stránku školy. O tom sme  Vás informovali mailom.

          Ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto  roku plánujeme pokračovať v našej súťaži školským kolom, do ktorého postupuje 5 najlepších tímov, ktoré v domácich kolách dosiahli najviac bodov.

Výsledké poradie tímov:

Poradie Názov tímu 1.kolo 2.kolo Spolu
1 Hladni psi 48 50 98
2 Presov D 45 49 94
3 chloR 45,5 48 93,5
4 Promat 46 46 92
5 Promat2 45,5 46 91,5
6 BJKL 2 38 40 78
7 Kokšo Bakšo 25,5 24 49,5

 

Školské kolo:           

V pondelok, 21.3.2022 sa na pôde našej školy uskutočnilo školské kolo 8. ročníka matematickej súťaže ELEKTROmatik. Po úspešnom absolvovaní domácich kôl sa do školského finále dostalo päť najúspešnejších  z nich  Hladni psi ( ZŠ Kúpeľná PO), PROMAT, PROMAT2 ( ZŠ Československej armády PO), chloR ( ZŠ Ľubotice)  a Prešov D ( ZŠ Šmeralova).

Súťaž trvala 60 minút čistého času a pozostávala z troch kôl. Počas súťaže dostávali súťažiaci každých 20 minút novú sériu  úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola prestávka približne 5 minút. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh za čo najviac bodov. Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím deviatakov  Hladni psi ( ZŠ Kúpeľná PO) s počtom bodov 83. Na 2. mieste sa umiestnil tím Prešov D ( ZŠ Šmeralova PO) s počtom bodov 81. Trojicu najlepších doplnil tím  chloR ( ZŠ Ľubotice) s počtom bodov 68, z maximálneho možného počtu 84 bodov. Tieto najlepšie tímy boli za svoje výborné výsledky ocenené diplomom, beletriou pre mládež, školskými a inými pomôckami Všetkých súťažiacich aj ich učiteľov potešili reklamné predmety školy. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia školy pri SPŠE.
Celá súťaž prebehla podľa plánu, všetko bolo načas pripravené. Obsah úloh bol primeraný a zaujímavý. Prítomní žiaci aj ich pedagogický dozor veľmi pozitívne hodnotili priebeh a atmosféru počas súťaže.
Víťazmi sa stali všetci už len tým, že sa dostali do finále a ukázali svoj pozitívny vzťah k matematike. Oceňujeme ich chuť a zanietenosť urobiť niečo pre svoje zdokonalenie vo voľnom čase. Ich učiteľom matematiky ďakujeme za ochotu, za schopnosť motivovať  , za vedenie a podporu pri riešení úloh na úkor svojho voľného času.

Na príprave a priebehu súťaže sa podieľali M. Kožárová, M. Solarová, J. Kollarová.

                                                             

                                                                                                                 

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Mária Solarová
koordinátorky súťaže

 

 

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1.domáce kolo
Po termíne
2.domáce kolo
Po termíne
Spolu
1. Wolkerova Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov 50.0 55.0 105
2. PROMAT ZŠ Československej armády 48.0 55.0 103
3. MATIK_Bernoláčka ZŠ Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou 47.5 55.0 102.5
4. Nebula Základná škola Prostějovská 38 46.0 52.0 98
5. Clever boys Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov 45.0 53.0 98
6. MN - team2 Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 48.5 49.0 97.5
7. MN - team1 Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 45.5 52.0 97.5
8. ZŠ Lesnícka Základná škola, Lesnícka 1, Prešov 45.0 50.0 95
9. AEUL ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 41.0 54.0 95
10. Miňo Gang ZS s MS Terna, Hlavná 113/68, 082 67, Terňa 46.0 48.5 94.5
11. MALUMAAD ZŠ Široké 41.0 52.0 93
12. Generácia Z Základná škola Prostějovská 38 43.0 47.5 90.5
13. Konštantíni ZŠ Konštantínova 1751/64 42.5 48.0 90.5
14. Za päť trištvrte ZŠ Mirka Nešpora 2 40.5 48.0 88.5
15. Majstri ZŠ Lipany, Komenského 113 42.0 46.0 88
16. MN - TEAM3 Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 40.0 47.0 87
17. Jamal Gang ZS s MS Terna, Hlavná 113/68, 082 67, Terňa 47.0 39.0 86
18. Dynamo ZŠ Komenského 113, Lipany 37.0 49.0 86
19. Májovkári ZŠ Májové námestie 38.5 45.0 83.5
20. O.S.I.K Základná škola Prostějovská 38 40.0 38.0 78
21. Kvádrové lúče ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Budimír 11 7.0 46.5 53.5
22. BAJKAL ZŠ Bajkalská 29, Prešov 34.5 Nevypracované 34.5
23. Sspp Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov 10.5 4.0 14.5
24. Gumkáči Gumkáči 13.0 Nevypracované 13
25. Hviezdička ZŠ Hviezdoslavová 1 Lipany Nevypracované Nevypracované 0
26. Šmeralka ZŠ Šmeralova 25 Nevypracované Nevypracované 0
27. Chrobáčiky ZŠ Lipany, Komenského 113 Nevypracované Nevypracované 0
28. DAMS Základná škola Ul. 17. novembra, Sabinov Nevypracované Nevypracované 0
29. Chrobáčiky ZŠ Lipany, Komenského 113 Nevypracované Nevypracované 0
30. Matikoši Základná škola Prostějovská 38 Nevypracované Nevypracované 0
31. Clever boys CZŠ s MŠ sv. Gorazda Nevypracované Nevypracované 0
32. ZAVADSKY - Nevypracované Nevypracované 0